• شرکت تالی الکتریک

  • شرکت تالی الکتریک

Loading

شرکت تالی الکتریک

اطلاعات پایه

شرکت تالی الکتریک

  • وارد کننده
  • شرکت بازرگانی
  • تهیه کننده
  • نمایندگی
  • توزیع کننده

خیابان لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری،
مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه همکف، واحد 105

http://www.talyelc.co